Privacy Policy

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. Beheer
Deze website staat onder beheer van Koa-De. De contactgegevens zijn hier te vinden.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Koa-De respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Koa-De zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

2a. Privacy statement m.b.t. cliëntdossier in praktijk
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat Koa-De een dossier aanlegt. Dit is bovendien ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:
1. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bsn, en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.
2. Persoonlijke omstandigheden; Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.
3. Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.
4. Klachten
5. Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken
6. Hulpvraag
7. De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.
8. Diagnose
9. Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden
10. Sessieverslag
11. Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie).

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
1. Dossierplicht
2. Bewaarplicht (de gegevens in het cliëntendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)
3. Financiële administratie

Indien Koa-De vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Koa-De neemt uw privacy en de bescherming daarvan serieus en zal uw persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt Koa-De passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

3. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan koa-de.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via massage@koa-de.nl.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en cliëntsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Dit is ook van toepassing op uw bankgegevens die via mijn bankrekening, automatische incasso of pin betaling zichtbaar worden. Lees de privacyverklaring van mijn financiële partners via de respectievelijke links hieronder:
• KNAB bankrekening
Mollie t.b.v. automatische incasso
• iZettle voor betalingen via de pin

6. Links
Op deze pagina zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten koa-de.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

8. Social media
Wij willen het jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
• Facebook
• Instagram
• Twitter

9. Tracking cookies
Wij gebruiken, met jouw toestemming, Google Search Console. Google Search Console plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over het privacy beleid van Google vind je hier.

10. Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het privacy beleid van Google vind je hier.

11. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacy policy terecht bij Koa-De.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacy policy.

12. Disclaimer
Koa-De.nl is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.